ยินดีต้อนรับ

ยังไม่ได้ล็อกอินกรุณาล็อกอินโดยเลือกเมนูเข้าสู่ระบบด้านขวามือ

vpn_key

Account Services


Register

ในกรณีต้องการเข้าใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่กับทางระบบก่อน

Change Password

เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในระบบ ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย

Forgot Password  

กู้คืนรหัสผ่านในกรณีลืมรหัสผ่าน โดยต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวประกอบในการกู้คืนรหัสผ่าน

Announcement Doc

ประกาศการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีผู้ใช้งานเป็นแบบ Single Sign-on มหาวิทยาลัยศิลปากร