ขณะนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ IDP มีปัญหาทำใหัยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

×

Silpakorn Web Portal


language:

ยินดีต้อนรับ

ยังไม่ได้ล็อกอินกรุณาล็อกอินโดยเลือกเมนูเข้าสู่ระบบด้านขวามือ

การใช้งาน Silpakorn Services


 1. การใช้งานในระบบใหม่นี้จะอยู่บนพื้นฐานของการทำงานแบบ Single Sign On คือการระบุตัวตนเพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการที่มีลักษณะเป็น Web services ได้ทุกบริการโดยไม่ต้องทำการ Login ใหม่
 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้ระบุตัวตนผ่านระบบ Single Sign On ผ่านแล้วจะถูกโอนย้ายการทำงานไปยังหน้า Web portal ซึ่งในหน้านี้จะรวบรวมบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์และใช้บ่อย ขึ้นมาให้เลือกใช้ได้ทันที
 3. บริการ Web services ต่างๆได้แก่
  1. SU web services เช่น SU mail, ระบบทะเบียนออนไลน์, TQF online, eDOC ฯลฯ
  2. Google App for education (@silpakorn.edu) เช่น Gmail, Google doc, Google drive เป็นต้น
  3. Microsoft Office 365 (@su.ac.th) เช่น Outlook (SU mail), Office suite, OneDrive เป็นต้น
  4. บริการ VPN
  5. การใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย

หมายเหตุ ในระยะแรกอาจมีบางบริการต้องทำการ Login ซ้ำเนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างการปรับเข้าสู่ระบบ Single Sign On ของมหาวิทยาลัย เช่น Microsoft Office 365 เป็นต้น หรือบางระบบยังคงต้องใช้บัญชีผู้ใช้เดิมในการ Login

Account Services


 • Register
  ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่สำหรับบริการเว็บต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • Change Password
  เปลีั่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ ของบริการเว็บต่างๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • Forget Password
  คลิกที่นี่ในกรณีลืมรหัสผ่านเพื่อขอรหัสผ่านใหม่

 • Announcement Doc
  ประกาศการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีผู้ใช้งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร© Copyright 2014, Computer Centre, Silpakorn University.


 1. หากเข้าครั้งแรกให้คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงบริการทั้งหมดที่ใช้งานได้

 3. หากยังไม่ได้ล็อกอิน ส่วนนี้จะแสดงเฉพาะบริการทั่วไป