ยินดีต้อนรับ

ยังไม่ได้ล็อกอินกรุณาล็อกอินโดยเลือกเมนูเข้าสู่ระบบด้านขวามือ

vpn_key

Account Services


Account Activation

ในกรณีที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาลัย (SU-IT Account) จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดการใช้งานบัญชีก่อน

Change Password

เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในระบบ ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย

Account Recovery  

หากไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้ไอทีได้ เช่น จำชื่อบัญชีไม่ได้ หรือ ลืมรหัสผ่าน จะต้องดำเนินการกู้คืนการใช้งานบัญชี

Announcement Doc

ประกาศการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีผู้ใช้งานเป็นแบบ Single Sign-on มหาวิทยาลัยศิลปากร